Nasza kadra

mgr Małgorzata Zdrojewska

Keyboard, Flet prosty:

mgr Małgorzata Zdrojewska

Wykształcenie: Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku, Kierunek Pedagogika, Specjalność – Muzyka z Plastyką, Państwowa Szkoła Muzyczna II st. w Koszalinie – flet poprzeczny, Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Koszalinie – fortepian; Szkoła Muzyczna YAMAHA – cykliczne seminaria pedagogiczne Keyboard – lekcje grupowe; uczestnik licznych warsztatów doskonalących, w tym warsztatów jazzowych Hanza Jazz Festiwal.

Doświadczenie: od 1997 r. nauczyciel keyboardu oraz fletu w Szkole Muzycznej YAMAHA w Koszalinie. Posiada duże doświadczenie w realizacji projektów z udziałem dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych (w tym ”Letnia Akademia Muzyki Niepoważnej” 2008, 2009, 2010 i 2011 r. oraz "Z muzyką za pan brat" w 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020  r.). oraz projekt "Seniorzy muzykują w sieci" w 2020 r. Organizator wielu koncertów oraz zajęć warsztatowych w różnych grupach wiekowych. Jej uczniowie od kilku lat zdobywają najwyższe nagrody na ogólnopolskich konkursach keyboardowych.

mgr Czesław Zdrojewski

Gitary i saksofon:

mgr Czesław Zdrojewski

Wykształcenie: University of West London - London College of Music (Electric Guitar - Diploma in Music Teaching), Państwowa Szkoła Muzyczna II st. w Koszalinie (saksofon),  Szkoła Muzyczna YAMAHA – od 1997 roku cykliczne seminaria pedagogiczne, (gitara i gitara elektryczna). Uczestnik licznych warsztatów doskonalących, w tym warsztatów jazzowych Hanza Jazz Festiwal (Koszalin).

Doświadczenie: od 1997 r. nauczyciel gitary klasycznej, gitary elektrycznej i gitary akustycznej oraz saksofonu w Szkole Muzycznej YAMAHA w Koszalinie. Posiada duże doświadczenie jako instruktor w realizacji projektów z udziałem dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych (w tym:  w 2016 r. "Summerband", zamek Hohnstein, Niemcy, partner: Musikschule DD, Drezno oraz w latach 2015 - 2016 "Rock Factory" we współpracy z Birmingham Music School). Inicjator powstania, wykładowca i dyrektor muzyczny wydarzenia kulturalnego o ogólnopolskim zasięgu - Bałtyckiego Festiwalu Gitary Elektrycznej (Mielno 2014 - 2018) wspieranego finansowo przez Ministerstwo Kultury, Sztuki i Dziedzictwa Narodowego. Posiada duże doświadczenie w realizacji projektów z udziałem seniorów (w projekt "Z muzyką za pan brat" oraz projekt "Seniorzy muzykują w sieci".

mgr Sylwia Boradyn

Nauka śpiewu, fortepian, keyboard, flet prosty:

mgr Sylwia Boradyn

Wykształcenie: absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy (Wychowanie Muzyczne) oraz Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Szczecinku.

Doświadczenie: Od 2004 r. nauczyciel w Szkole Muzycznej Yamaha w Szczecinku, od 2014 r. nauczyciel w Szkole Muzycznej Yamaha w Koszalinie. Posiada duże doświadczenie w prowadzeniu pozalekcyjnych zajęć z uczniami, przygotowując ich do uczestnictwa w różnych przeglądach i konkursach wokalnych. Posiada duże doświadczenie w realizacji projektów z udziałem seniorów - projekt "Z muzyką za pan brat" w 2019 i 2020 r.).

 

Alicja Gronkiewicz

Gitara klasyczna oraz ukulele:

Alicja Gronkiewicz

Alicja jest pełną muzycznej pasji nauczycielką - absolwentką Liceum Muzycznego w Koszalinie w klasie gitary klasycznej Dariusza Schmidta. Interesuje się szczególnie kompozycją muzyki filmowej. Uwielbia także fantastykę i science-fiction. Szkolenie dla kandydatów na nauczycieli w Szkole Muzycznej Yamaha ukończyła z wynikiem bardzo dobrym.

 

Paulina Gajos

Gitara klasyczna oraz ukulele:

Paulina Gajos

Nasza najmłodsza nauczycielka jest naszą absolwentką! Paulina w świetnym stylu ukończyła cały kurs gitary klasycznej w Szkole Muzycznej Yamaha w Koszalinie (w klasie Czesława Zdrojewskiego), zdobywając przy tym wiele nagród i wyróżnień na rozlicznych konkursach gitarowych. Następnie kontynuowała naukę w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Koszalinie w klasie gitary klasycznej Dariusza Schmidta. Szkolenie metodyczne dla kandydatów na nauczycieli w Szkole Muzycznej Yamaha zakończyła uzyskując bardzo pochlebną opinię osoby prowadzącej.

 

Bogna Jaśkiewicz

Nauka śpiewu, fortepian, keyboard:

Bogna Jaśkiewicz

Absolwentka Akademii Sztuki w Szczecinie na Kierunku: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, specjalizacje: edukacja muzyczna, dyrygentura chóralna, prowadzenie zespołów jazzowych i rozrywkowych z wokalistyką jazzową. Z muzyką związana jest od dziecka – najpierw nauka śpiewu, a następnie nauka gry na keyboardzie oraz akordeonie. Jest czynnym muzykiem - gra w różnych składach koncerty, eventy i inne imprezy okolicznościowe. Jest współtwórczynią projektu muzycznego Świdwie Sanctus, gdzie była odpowiedzialna za przygotowanie chóru… i nie tylko. Zobacz wideo - Marzenie Świdwie Sanctus

 

Jagoda Ramecka

Sekretariat

Jagoda Ramecka

...