Aktualności

III Regionalny Przegląd Muzykujących Seniorów - Instrumentalistów

Zapraszamy amatorsko muzykujących seniorów z terenu Województwa Zachodniopomorskiego do uczestnictwa w III Regionalnym Przeglądzie Muzykujących Seniorów -... więcej »

Dodano: 2018.10.18

RODO - obowiązek informacyjny

Z dniem 25 maja zaczęło obowiązywać rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem... więcej »

Dodano: 2018.05.31

"Z muzyką za pan brat" - jubileuszowa X edycja! ZAPISY

Zapraszamy seniorów, którzy ukończyli 60 lat, zainteresowanych nauką gry na instrumentach muzycznych, nauką emisji głosu i nauką języka angielskiego do uczestniczenia w naszym... więcej »

Dodano: 2018.04.19

RODO - obowiązek informacyjny

Szanowni Państwo,

Z dniem 25 maja zaczęło obowiązywać rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych/RODO).

Pragniemy Państwa poinformować, że:
1. Administratorem Państwa danych jest STOWARZYSZENIE KRZEWIENIA KULTURY MUZYCZNEJ "FRAZA" (nr KRS 0000207145) z siedzibą w Koszalinie: ul. TĘCZY 26, 75-589 KOSZALIN, adres e-mail: biuro@fraza.org.pl (zwane dalej Stowarzyszeniem/Administratorem).
2. Odbiorcą danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora.
3. Stowarzyszenie posiada Państwa dane osobowe, które zostały pozyskane w związku z jednym lub kilkoma z poniższych zdarzeń/okoliczności:
- zawarcie Umowy ze Stowarzyszeniem (Szkoła Muzyczna Yamaha),
-wyrażeniem zgody w określonym zakresie dla Stowarzyszenia,
-uczestnictwem w projektach realizowanych przez Stowarzyszenie i trwających, bądź uczestnictwem w projektach realizowanych przez Stowarzyszenie i już zakończonych.
4. Stowarzyszenie będzie przetwarzać dane osobowe w celach niezbędnych do wykonywania obowiązków lub uprawnień Stowarzyszenia, wynikających z treści oświadczeń złożonych przez Państwa w związku ze zdarzeniami/okolicznościami opisanymi powyżej, w szczególności, do celów archiwizacyjnych, ewaluacyjnych, kontrolnych i statystycznych.
5. Stowarzyszenie może przetwarzać dane osobowe, w dobrej wierze, również w celach dodatkowych o charakterze informacyjnym, marketingowym, w tym: w celu przekazywania informacji dotyczących działalności Stowarzyszenia, realizowanych projektów i programów, przekazywania zaproszeń na wydarzenia realizowane przez Stowarzyszenia lub przy jego udziale, przekazywania informacji marketingowych (marketing bezpośredni), przekazywania informacji w postaci okresowych i usystematyzowanych zbiorów informacyjnych, promocyjnych, marketingowych, zawierających zróżnicowane informacje (newslettery).
6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pełna wersja polityki prywatności dostępna jest na stronie www.fraza.org.pl w zakładce "O nas"

Niniejsza wiadomość ma charakter wyłącznie informacyjny i nie wymaga żadnego działa z Państwa strony.

W sprawie wszelkich pytań i niejasności w kwestii bezpieczeństwa Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt na adres e-mail: biuro@fraza.org.pl